TIM
Ivona
Ivona Nestić
Video materijali
Ella
Ella Valentić
Scenarij
Dorijan
Dorijan Mihajlica
Dizajn etikete
Semir
Semir Resimović
3D modeliranje
REKLAMA
Pogledajte reklamu nove Janine ambalaže i etikete