Dugi niz godina za graficku struku skolovali su se samo kvalificirani i visokokvalificirani radnici. Tek 1951. godine osnovan je Graficki tehnikum na kojem se pocinju skolovati graficki tehnicari. Godine 1959. godine donosi se Zakon o osnivanju Vise graficke skole u Zagrebu. Uskoro se pokazala potreba za fakultetskim obrazovanim grafickim kadrovima, ali je ozbiljnija akcija za osnivanje Grafickog fakulteta zapocela tek 1973. godine. Visa graficka skola u Zagrebu kao punopravni clan 1979. godine ulazi u sastav Sveucilista u Zagrebu. Nakon odluke Samoupravne interesne zajednice usmjerenog obrazovanja graficke industrije SR Hrvatske o promjeni naziva i djelatnosti Vise graficke skole u Graficki fakultet u Zagrebu, Republicki komitet za znanost, tehnologiju i informatiku izdaje rjesenje o promjeni naziva i Graficki fakultet registrira se kao znanstveno-nastavna organizacija u podrucju kemijskog inzenjerstva kao privremenog znanstvenog podrucja do donosenja konacne odluke o priznanju novog znanstvenog podrucja graficke tehnologije. Skupstina grada Zagreba prihvaca Statut Grafickog fakulteta i 1990. godine upisuje ga u registar Privrednog suda u Zagrebu kao Graficki fakultet s osnovnom djelatnosti u obrazovanju grafickih inzenjera i diplomiranih grafickih inzenjera. Na taj nacin zavrsene su akcije uz pomoc Sabora, Sveucilista, Republickog komiteta za znanost i graficke privrede oko osnivanja Grafickog fakulteta kao jedinog za visoko obrazovanje u grafickoj djelatnosti, ne samo u Hrvatskoj nego i u cijeloj jugoistocnoj Europi. Do danas je diplomiralo vise od 2129 grafickih inzenjera i 276 diplomiranih inzenjera graficke tehnologije..


Studiji

Na preddiplomskom i diplomskom studiju graficke tehnologije postoje dva smjera: Tehnicko-tehnoloski smjer i Dizajn grafickih proizvoda

Na doktorskom studiju postoji jedan smjer:

Graficko inzenjerstvo i oblikovanje grafickih proizvoda

stisni ovdje

Google Maps Generator by embedgooglemap.net
About Grafickom fakultetu: gf

Adresa:

Getaldiceva 2, Zagreb,Hrvatska